Takto se označuje forma pronájmu onoho „hardwaru“, který potřebujete k provozování internetového projektu. Znamená to virtuální privátní server. V praxi jde o to, že vy, místo, investice do vlastního fyzického zařízení, umístěného ve firmě, si prostě toto zařízení pronajmete u firmy, která je provozuje a pronajímá jednotlivým uživatelům. Virtuální forma znamená to, že na jednom fyzickém zařízení (konkrétním procesoru) sdílí prostor a výkon více uživatelů. Ti mají podle smlouvy o pronájmu a službách celý prostor tohoto hardwaru (fyzického zařízení) rozdělen virtuálně. Jako když virtuálně rozdělíte ve vašem počítači harddisk na několik disků.

Reálné možnosti

Vyhnout se nevýhodám VPS lze pronájmem skutečného fyzického procesoru, který se pak označuje jako dedikovaný server. Tím se dosáhne toho, že paměť počítače je jen pro jednoho zákazníka, nedochází ke krácení procesorového času, nejsou problémy s potřebou větší kapacity, nebo instalací doplňkového softwaru a podobně.