Poslední roky nás ekologická lobby tlačí do stále ekologičtějších zdrojů energie a to nejen elektrické, která dnes ovládá svět, ale také do jaderné, solární, větrné a kdovíčeho ještě. Výroba každého zařízení na „čistou“ ekologickou energii ale vyplýtvá mnohem víc energie, než tato zařízení vyrobí. A to se už vůbec nemluví o recyklaci. Nutí nám plyn, naftu a kdovíco ještě. To je stále dražší a,mnohem, dražší jsou i zařízení v nich se tyto zdroje spalují.

S rozumem

Je otázka, je-li tento moderní přístup rozumnější, než dřívější topení obnovitelnými zdroji – tedy dřevem, neboli biomasou obecně. Dříve se topilo výhradně tam,kde to bylo potřeba a tehdy, kdy to bylo třeba. Neplýtvalo se zdroji zbytečně. K tomuto dřívějšímu stavu se dnes můžeme přiblížit asi nejvíce tehdy, pokud alespoň částečně v našich příbytcích doplníme běžné zdroje tepla třeba krbovými kamny.